Vargu i gjuhëve

Ofrojmë përkthime me gojë dhe shkrim nga dhe në gjuhën Holandeze në kombinim me gjuhët e poshtëcekura:  

Përkthime me shkrim nga/në gjuhën angleze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën angleze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën boshnjake Përkthyes me gojë nga/në gjuhën boshnjake
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën bullgare Përkthyes me gojë nga/në gjuhën bullgare
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën çeke Përkthyes me gojë nga/në gjuhën çeke
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën daneze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën daneze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën estone Përkthyes me gojë nga/në gjuhën estone
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën finlandeze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën finlandeze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën frënge Përkthyes me gojë nga/në gjuhën frënge
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën greke Përkthyes me gojë nga/në gjuhën greke
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën gjermane Përkthyes me gojë nga/në gjuhën gjermane
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën hungareze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën hungareze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën italiane Përkthyes me gojë nga/në gjuhën italiane
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën kroate Përkthyes me gojë nga/në gjuhën kroate
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën letone Përkthyes me gojë nga/në gjuhën letone
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën lituane Përkthyes me gojë nga/në gjuhën lituane
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën maqedonase Përkthyes me gojë nga/në gjuhën maqedonase
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën norvegjeze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën norvegjeze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën polake Përkthyes me gojë nga/në gjuhën polake
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën portugeze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën portugeze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën rumune Përkthyes me gojë nga/në gjuhën rumune
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën ruse Përkthyes me gojë nga/në gjuhën ruse
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën serbe Përkthyes me gojë nga/në gjuhën serbe
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën sllovake Përkthyes me gojë nga/në gjuhën sllovake
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën sllovene Përkthyes me gojë nga/në gjuhën sllovene
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën spanjolle Përkthyes me gojë nga/në gjuhën spanjolle
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën suedeze Përkthyes me gojë nga/në gjuhën suedeze
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën shqipe Përkthyes me gojë nga/në gjuhën shqipe
Përkthime me shkrim nga/në gjuhën ukrainase Përkthyes me gojë nga/në gjuhën ukrainase
   
analiza, kurse dhe trajnime gjuhe, interpretime, pėrkthime, rishikime e shoshitje pėrkthimesh